Rozmowy

Zakładka Rozmowy jest podzielona na sekcje:

  • Inbox - tu znajdziesz listę podglądów rozmów zainicjowanych przez Rozmówców wraz z możliwością ich pogrupowania i filtrowania.

  • Okno rozmowy - w danym oknie jest pokazany przebieg całej rozmowy z poszczególnym Rozmówcą wraz z działaniami, które miały miejsce w jej trakcie i polem do wpisywania wiadomości lub pozostawienia notatki.

  • Dane rozmowy - w tym miejscu zebrane są wszystkie informacje dotyczące Rozmówcy, z którym prowadzona jest rozmowa: informacje kontaktowe, umówione spotkania, tagi, obserwatorzy, wszystkie pozostawione notatki i przesłane pliki. Z tego miejsca jest możliwość bezpowrotnie usunąć dany kontakt i wszystkie związane z nim dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Akcje - są to gotowe wiadomości, które np. pomogą Ci szybko poprosić klienta o wysłanie danych i usprawnią proces umawiania spotkań.

  • Podgląd kalendarza - tu się mieści szybki podgląd do Twojego planu dnia.

Last updated