Closer
Search…
Rozmowy
Zakładka Rozmowy jest podzielona na sekcje:
  • Inbox - tu znajdziesz listę podglądów rozmów zainicjowanych przez Rozmówców wraz z możliwością ich pogrupowania i filtrowania.
  • Okno rozmowy - w danym oknie jest pokazany przebieg całej rozmowy z poszczególnym Rozmówcą wraz z działaniami, które miały miejsce w jej trakcie i polem do wpisywania wiadomości lub pozostawienia notatki.
  • Dane rozmowy - w tym miejscu zebrane są wszystkie informacje dotyczące Rozmówcy, z którym prowadzona jest rozmowa: informacje kontaktowe, umówione spotkania, tagi, obserwatorzy, wszystkie pozostawione notatki i przesłane pliki. Z tego miejsca jest możliwość bezpowrotnie usunąć dany kontakt i wszystkie związane z nim dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Akcje - są to gotowe wiadomości, które np. pomogą Ci szybko poprosić klienta o wysłanie danych i usprawnią proces umawiania spotkań.
  • Podgląd kalendarza - tu się mieści szybki podgląd do Twojego planu dnia.
Last modified 3mo ago
Copy link