Ustawienia doradcy

Wejdź w ustawienia doradcy klikając ikonkę edycji.

Specjalizacje doradcy

Edytując wybranego z listy doradcę możesz dodać mu specjalizacje w postaci zdefiniowanych tagów i grup tagów. Zgodnie z zasadami działania routingu, zostaną mu przypisane rozmowy, zawierające dane tagi lub kolejki.

Grupy doradcy

Z poziomu ustawień doradcy możesz sprawdzić do jakich grup doradca należy i wejść w tryb edycji wybranej grupy. Tagi i grupy tagów przypisane do danych grup zostaną automatycznie przypisane do doradcy.

Rola doradcy

Ustaw rolę doradcy, zawierającą poszczególne uprawniania:

  • Agent - użytkownik z daną rolą ma uprawnienia do obsługi rozmów z klientem.

  • Admin - użytkownik z daną rolą ma uprawnienia do obsługi rozmów z klientem, zarządzania doradcami i ustawień wszystkich funkcji dostępnych w platformie.

Po edycji danych zapisz zmiany przyciskiem "Zapisz".

Last updated