Ustawienia grupy tagów

Wejdź w ustawienia grupy tagów klikając ikonkę edycji.

Nazwa grupy

W trybie edycji możesz zmienić nazwę grupy tagów. Nie stosuj w nazwie polskich znaków oraz spacji (zamiast spacji zalecamy "_"). Nazwa może składac się maksymalnie z 35 znaków i jest unikalna.

Tagi grupy

Tu możesz dodać lub usunąć tagi grupy. Upewnij sie, że dodane tagi są aktywne (nazwa taga na zielonym tle). Aktywować nieaktywny tag (nazwa taga na szarym tle) możesz w zakładce "Tagi"

Ustawienia załączników

Zaznaczając checkbox umożliwiasz klientom wysyłać załączniki w rozmowie z daną grupą tagów.

Godziny aktywacji

Ustaw godziny, w których dana grupa będzie aktywna.

Po edycji danych zapisz zmiany przyciskiem "Zapisz".

Last updated