Reguły tagowania

Reguły tagowania są definiowane z poziomu dashboardu Closera. Tagi moga pochodzić z wielu źródeł:

 • Na podstawie domeny, na której jest widget Closera, tj. tag ustawiany jest dla wszystkich rozmów, które po stronie klienta zostały zainicjowane na wybranej domenie.

 • Na podstawie wyrażenia regularnego od którego rozpoczyna się adres url, tj. tag ustawiany jest dla wszystkich rozmów, które po stronie klienta zostały zainicjowane na stronach, których adres url zaczyna się od określonej ścieżki url, np. dla tag ustawiany dla wyrażenia: https://closer.app/blog/ będzie nadawany dla wszystkich rozmów, które klient inicjuje przez Closera na stronach https://closer.app/blog/ , https://closer.app/blog/artykul1, https://closer.app/blog/artykul2, itd

 • Na podstawie adresu url wybranej strony, gdzie jest inicjowana przez klienta rozmowa przez widget Closera; np. https://closer.app/pricing/ - tag ustawiany dla rozmów, które po stronie klienta zostały zainicjowane wyłącznie na stronie https://closer.app/pricing/

 • Na podstawie wartości parametrów utm, np. utm_source, utm_medium, utm_campaign. Aby nadać tag, należy określić parametr utm, oraz jego wartość, np. utm_source=facebook.

 • Na podstawie buttonu osadzonego na www, który inicjuje widget Closera. Tj. po kliknięciu w wybrany button na www, który inicjuje widget Closera do danej rozmowy jest nadawany tag określający wszystkie rozmowy uruchamiane danym buttonem. Te tagi określane są z poziomu kodu źródłowego buttonu.

 • Tagi systemowe dotyczące sesji użytkownika na www:

  • new_visitor - gdy użytkownik pierwszy raz odwiedza stronę z widgetem Closera,

  • returning_visitor - gdy użytkownik odwiedza kolejny raz stronę z widgetem Closera,

  • exit_intent - w przypadku kiedy użytkownik chce opuścić stronę www (wyjść poza kartę przeglądarki aby ją zamknąć, albo wpisać nowy adres w pasku przeglądarki).

  Tagi te są “sztywne” co oznacza, że nie możemy ich dowolnie określać.

 • Na podstawie wybranych metadanych dotyczących przeglądarki, np. język przeglądarki klienta.

 • Na podstawie danych z systemów zintegrowanych z Closerem dla rozpoznanych klientów. Tj. do Closera możemy przekazywać tagi dotyczące rozpoznanego klienta, jeśli istnieje integracja pomiędzy Closerem, a danym systemem, np. dla rozpoznanych klientów dodanie tagu premium jeśli istnieje integracja pomiędzy Closerem, a systemem CRM, w którym oznaczamy wybranych klientów jako klientów premium i przewidziana jest integracja pola dotyczącego oznaczenia klientów premium w CRMie.

 • Na podstawie danych z systemów zintegrowanych z Closerem dla danych dotyczących rozmowy. Tj. nadawanie rozmowom tagów, jeśli zostały one określone przez zewnętrzne systemy konwersacyjne, tj. boty. Np. bot Max rozpoznaje temat rozmowy i określa to jako tag, który nadawany jest w rozmowie w Closerze.

 • Na potrzeby segmentacji, tagi niewykorzystywane przy routingu rozmów np. tagi określające nazwę zespołów w firmie.

Last updated