Wprowadzenie

Routing - jest to mechanizm rozdzielania rozmów do doradców. W Closer routing opiera się na tagach - parametrach, określających cechy rozmowy. Tagi służą segmentacji rozmów i właściwemu routingowi rozmów, a także dodatkowym akcjom na widgecie Closera, np. wyświetlaniu proaktywnych wiadomości. Rozmowa może zawierac maksymaknie 64 tagi.

Przypisywanie rozmów odbywa się na podstawie rozdziału rozmów do doradców, którzy posiadają przypisane specjalizacje w postaci tagów i grup tagów, pokrywające się z tagami przypisanymi do danej rozmowy.

Ustawienie ilości slotów dla doradcy na routing automatyczny ustala się z poziomu dashboardu Closera.

Last updated