Dodaj reguły tagowania

Po dodaniu tagów możesz zdefiniować reguły tagowania w kilka kroków.

Po utworzeniu nowej reguły tagowania upewnij się, że tagi są aktywne (nazwa taga na zielonym tle) i aktywuj regułę zaznaczając checkbox. Aktywować nieaktywny tag (nazwa taga na szarym tle) możesz w zakładce "Tagi".

Możesz usunąć lub zedytować utworzoną regułę, klikając w odpowiednie ikonki i zapisując wprowadzone zmiany.

Zarządzaj listą reguł tagowania

Na liście utworzonych reguł możesz wyszukać regułę po tagu, wpisując jego nazwę. Możesz też filtrować listę po wybranej regule lub po aktywnych regułach.

Zarządzaj listą reguł tagowania, żeby wykonać akcję na wszystkich lub wybranych pozycjach listy.

Po wykonanych akcjach zapisz zmiany przyciskiem "Zapisz".

Last updated