Dodaj tagi

W Closer proces tworzenia nowych tagów jest prosty. Stworzony tag nie musi być wykorzstywany w routingu, może służyć wyłącznie do filtrowania.

Dodając nowy tag nie stosuj polskich znaków oraz spacji (zamiast spacji zalecamy "_"). Nazwa może składac się maksymalnie z 35 znaków i jest unikalna.

Parametry tagów

Każdy tag ma poszczególne parametry. Po dodaniu tagu możesz okreslić je zaznaczając lub odznaczając checkboxy:

  • Parametr "Aktywny" - w stanie zaznaczonym oznacza, że dany tag będzie wykorzystywany w routingu i na widgecie.

  • Parametr "Specjalizacja wymagana" (tag Must) - w stanie zaznaczonym oznacza, że rozmowa z danym tagiem zostanie przypisana tylko do doradcy, który posiada dany tag jako specjalizację.

  • Parametr "Priorytetowy" - w stanie zaznaczonym oznacza, że rozmowy z danym tagiem będą przypisywane do doradców przed rozmowami bez aktywacji danego parametru.

  • Parametr "Wyświetlaj w danych rozmowy" - w stanie zaznaczonym oznacza, że dany tag będzie wyświetlany w danych o rozmowie obok okna dialogowego.

Zarządzaj listą tagów

Możesz wyszukać tag na liście wpisując jego nazwę lub użyć dostępne filtry po wymienionych wyżej parametrach:

Możesz usunąć tag z listy, klikając w ikonkę “Usuń”. Usunięcie z listy wymaga dodatkowego zatwierdzenia.

Żeby usprawnić pracę, możesz zarządzać listą zaznaczając wszystkie lub kilka tagów na raz i wykonać na zaznaczonych tagach akcje:

  • Nadać poszczególne parametry

  • Usunięcie z listy (wraz z dodatkowym potwierdzeniem)

Po wykonaniu akcji zapisz zmiany.

Last updated