Closer
Search…
Notifications
Treść komunikatu
Warunek wystąpienia komunikatu
Brak połączenia z serwerem
Brak połączenia z internetem - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem
Brak połączenia z serwerem
Brak połączenia z internetem - Dashboard - Komunikat w belce na całą szerokość ekranu
Możesz załączyć 12 plików w wiadomości
Załączenie więcej niż 12 plików za jednym razem - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem
Wiadomość nie moze zostać wysłana, bo zawiera niecenzuralne treści
Próba wysłania niecenzuralnych treści, zawartych w słowniku konfigurowalnym z poziomu ustawień administratora - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Przepraszamy, coś poszło nie tak
Błąd zatwierdzenia formy - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem
Niepowodzenie wysłania
Błąd przy wysyłaniu wiadomości - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Niektóre załączniki są zbyt duże
Próba załączenia pliku ponad 100 mb - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Wiadomość została ograniczona do 1000 znaków
Wysyłanie wiadomości przekraczającej 1000 znaków - Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Nieprawidłowe hasło
Wpisanie nieprawidłowego hasła podczas logowania się - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
Niepoprawny adres e-mail
Wpisanie nieprawidłowego adresu e-mail podczas logowania się - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
To pole jest wymagane
Pola wymagające podania wartości podczas próby zapisania bez żadnej wartości - Dashboard - Ustawienia
Niewłaściwy format daty
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór nie istniejącej daty np. 31 lutego
Wybierz datę w przyszłości
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty z przeszłości
Ten termin jest już zajęty
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty pokrywającej się z innym spotkaniem
W tym terminie klient umówił spotkanie z innym doradcą
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty pokrywającej się ze spotkaniem od innego agenta dla tego samego klienta
Musisz podać przynajmniej adres email lub numer telefonu klienta
Brak niezbędnych danych przy zaplanowaniu spotkania - Dashboard
Ups, to zdjęcie jest za duże. Spróbuj przesłać mniejsze
Próba wczytania pliku ponad 5MB podczas ustawienia zdjęcia profilowego - Dashboard - Ustawienia Profilu
Wpisane hasła nie są jednakowe. Upewnij się, że wpisujesz to samo hasło w obu polach
Zmiana hasła - Dashboard
Stare hasło nie jest poprawne
Zmiana hasła - Dashboard
Copy link