Notifications

Treść komunikatu

Warunek wystąpienia komunikatu

Brak połączenia z serwerem

Brak połączenia z internetem - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem

Brak połączenia z serwerem

Brak połączenia z internetem - Dashboard - Komunikat w belce na całą szerokość ekranu

Możesz załączyć 12 plików w wiadomości

Załączenie więcej niż 12 plików za jednym razem - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem

Wiadomość nie moze zostać wysłana, bo zawiera niecenzuralne treści

Próba wysłania niecenzuralnych treści, zawartych w słowniku konfigurowalnym z poziomu ustawień administratora - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy

Przepraszamy, coś poszło nie tak

Błąd zatwierdzenia formy - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem

Niepowodzenie wysłania

Błąd przy wysyłaniu wiadomości - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy

Niektóre załączniki są zbyt duże

Próba załączenia pliku ponad 100 mb - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy

Wiadomość została ograniczona do 1000 znaków

Wysyłanie wiadomości przekraczającej 1000 znaków - Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy

Nieprawidłowe hasło

Wpisanie nieprawidłowego hasła podczas logowania się - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

Niepoprawny adres e-mail

Wpisanie nieprawidłowego adresu e-mail podczas logowania się - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

To pole jest wymagane

Pola wymagające podania wartości podczas próby zapisania bez żadnej wartości - Dashboard - Ustawienia

Niewłaściwy format daty

Kalendarz - umawianie spotkania, wybór nie istniejącej daty np. 31 lutego

Wybierz datę w przyszłości

Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty z przeszłości

Ten termin jest już zajęty

Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty pokrywającej się z innym spotkaniem

W tym terminie klient umówił spotkanie z innym doradcą

Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty pokrywającej się ze spotkaniem od innego agenta dla tego samego klienta

Musisz podać przynajmniej adres email lub numer telefonu klienta

Brak niezbędnych danych przy zaplanowaniu spotkania - Dashboard

Ups, to zdjęcie jest za duże. Spróbuj przesłać mniejsze

Próba wczytania pliku ponad 5MB podczas ustawienia zdjęcia profilowego - Dashboard - Ustawienia Profilu

Wpisane hasła nie są jednakowe. Upewnij się, że wpisujesz to samo hasło w obu polach

Zmiana hasła - Dashboard

Stare hasło nie jest poprawne

Zmiana hasła - Dashboard

Wpisany e-mail nie jest poprawny

Dodawanie agenta - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

Ten użytkownik został już zaproszony

Dodawanie agenta - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

Adresy email powtarzają się

Dodawanie agenta - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

Nazwa jest wymagana

Dodanie skilla do agenta bez wpisania nazwy taga - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

Specjalizacja o podanej nazwa już istnieje

Próba dodania skilla, który jest już dodany na listę - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie

To pole nie może zawierać spacji

Pole wpisywania tagu - Dashboard - Ustawienia tagowania

Niepoprawny adres URL

Pole wpisywania adresu url - Dashboard - Ustawienia tagowania

Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie

Konfiguracja event actions, konfiguracja tagowania, zmiana avatara (przy nieznanym błędzie, na przykład serwer nie działa), zmiana hasła (nie działający serwer, lub zły format requestu), ustawienia metryk sla, sugestie AI - Dashboard

Natrafiliśmy na problemy<br> Nasz zespół nad tym pracuje

Ogólny problem z Closer - Dashboard - Cała strona

Masz niezapisane zmiany

Zmiany w ustawieniach nie zostały zapisane przed próbą przejścia na inną stronę - Dashboard

Last updated