Closer
Search
K

Notifications

Treść komunikatu
Warunek wystąpienia komunikatu
Brak połączenia z serwerem
Brak połączenia z internetem - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem
Brak połączenia z serwerem
Brak połączenia z internetem - Dashboard - Komunikat w belce na całą szerokość ekranu
Możesz załączyć 12 plików w wiadomości
Załączenie więcej niż 12 plików za jednym razem - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem
Wiadomość nie moze zostać wysłana, bo zawiera niecenzuralne treści
Próba wysłania niecenzuralnych treści, zawartych w słowniku konfigurowalnym z poziomu ustawień administratora - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Przepraszamy, coś poszło nie tak
Błąd zatwierdzenia formy - Widget - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy, pod headerem
Niepowodzenie wysłania
Błąd przy wysyłaniu wiadomości - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Niektóre załączniki są zbyt duże
Próba załączenia pliku ponad 100 mb - Widget / Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Wiadomość została ograniczona do 1000 znaków
Wysyłanie wiadomości przekraczającej 1000 znaków - Dashboard - Komunikat w belce w górnej części okna rozmowy
Nieprawidłowe hasło
Wpisanie nieprawidłowego hasła podczas logowania się - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
Niepoprawny adres e-mail
Wpisanie nieprawidłowego adresu e-mail podczas logowania się - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
To pole jest wymagane
Pola wymagające podania wartości podczas próby zapisania bez żadnej wartości - Dashboard - Ustawienia
Niewłaściwy format daty
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór nie istniejącej daty np. 31 lutego
Wybierz datę w przyszłości
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty z przeszłości
Ten termin jest już zajęty
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty pokrywającej się z innym spotkaniem
W tym terminie klient umówił spotkanie z innym doradcą
Kalendarz - umawianie spotkania, wybór daty pokrywającej się ze spotkaniem od innego agenta dla tego samego klienta
Musisz podać przynajmniej adres email lub numer telefonu klienta
Brak niezbędnych danych przy zaplanowaniu spotkania - Dashboard
Ups, to zdjęcie jest za duże. Spróbuj przesłać mniejsze
Próba wczytania pliku ponad 5MB podczas ustawienia zdjęcia profilowego - Dashboard - Ustawienia Profilu
Wpisane hasła nie są jednakowe. Upewnij się, że wpisujesz to samo hasło w obu polach
Zmiana hasła - Dashboard
Stare hasło nie jest poprawne
Zmiana hasła - Dashboard
Wpisany e-mail nie jest poprawny
Dodawanie agenta - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
Ten użytkownik został już zaproszony
Dodawanie agenta - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
Adresy email powtarzają się
Dodawanie agenta - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
Nazwa jest wymagana
Dodanie skilla do agenta bez wpisania nazwy taga - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
Specjalizacja o podanej nazwa już istnieje
Próba dodania skilla, który jest już dodany na listę - Dashboard - Powiadomienie w tooltopie po najechaniu na ikonkę w inpucie
To pole nie może zawierać spacji
Pole wpisywania tagu - Dashboard - Ustawienia tagowania
Niepoprawny adres URL
Pole wpisywania adresu url - Dashboard - Ustawienia tagowania
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Konfiguracja event actions, konfiguracja tagowania, zmiana avatara (przy nieznanym błędzie, na przykład serwer nie działa), zmiana hasła (nie działający serwer, lub zły format requestu), ustawienia metryk sla, sugestie AI - Dashboard
Natrafiliśmy na problemy<br> Nasz zespół nad tym pracuje
Ogólny problem z Closer - Dashboard - Cała strona
Masz niezapisane zmiany
Zmiany w ustawieniach nie zostały zapisane przed próbą przejścia na inną stronę - Dashboard