Closer
Search…
Grupuj doradców
Grupuj doradców, żeby wygodniej zarządzać firmą. Przypisane do grupy tagi i grupy tagów automatycznie zostana przypisane do doradców, należących do danej grupy. Wpisz nazwę grupy (max. ilość znaków w nazwie grupy 35, zamiast znaku spacji użyj znak “_”) i dodaj do grupy doradców.

Zarządzaj listą grup doradców

Możesz wyszukać na liście grupę wpisując jej nazwę lub użyć dostępne filtry:
  • Filtr “Grupy doradców z tagiem” - wyświetli wszystkie grupy, zawierające wybrany tag
  • Filtr “Grupy doradców z grupą tagów” - wyświetli wszystkie grupy, zawierające wybraną grupę tagów
  • Filtr “Grupy doradców z doradcą” - wyświetli wszystkie grupy, do których jest przypisany wybrany doradca
Możesz usunąć grupę z listy, kliknij w ikonkę “Usuń”. Usunięcie z listy wymaga dodatkowego zatwierdzenia.
Żeby usprawnić pracę, możesz zarządzać listą zaznaczając wszystkie lub kilka grup na raz i wykonać na zaznaczonych elementach akcje:
  • Dodaj doradcę
  • Usuń doradcę
  • Ustaw specjalizację
  • Usuń specjalizację
  • Usunięcie grupy doradców z listy (wraz z dodatkowym potwierdzeniem)
Aby zedytować nazwę grupy, dodać do grupy doradców lub przypisać specjalizacje, wejdź w ustawienia danej grupy klikając w ikonkę edycji.
Last modified 3mo ago