Grupuj doradców

Grupuj doradców, żeby wygodniej zarządzać firmą. Przypisane do grupy tagi i grupy tagów automatycznie zostana przypisane do doradców, należących do danej grupy. Wpisz nazwę grupy (max. ilość znaków w nazwie grupy 35, zamiast znaku spacji użyj znak “_”) i dodaj do grupy doradców.

Zarządzaj listą grup doradców

Możesz wyszukać na liście grupę wpisując jej nazwę lub użyć dostępne filtry:

  • Filtr “Grupy doradców z tagiem” - wyświetli wszystkie grupy, zawierające wybrany tag

  • Filtr “Grupy doradców z grupą tagów” - wyświetli wszystkie grupy, zawierające wybraną grupę tagów

  • Filtr “Grupy doradców z doradcą” - wyświetli wszystkie grupy, do których jest przypisany wybrany doradca

Możesz usunąć grupę z listy, kliknij w ikonkę “Usuń”. Usunięcie z listy wymaga dodatkowego zatwierdzenia.

Żeby usprawnić pracę, możesz zarządzać listą zaznaczając wszystkie lub kilka grup na raz i wykonać na zaznaczonych elementach akcje:

  • Dodaj doradcę

  • Usuń doradcę

  • Ustaw specjalizację

  • Usuń specjalizację

  • Usunięcie grupy doradców z listy (wraz z dodatkowym potwierdzeniem)

Aby zedytować nazwę grupy, dodać do grupy doradców lub przypisać specjalizacje, wejdź w ustawienia danej grupy klikając w ikonkę edycji.

Last updated