Grupuj tagi

Grupa tagów - jest to zbiór tagów, konfigurowany z poziomu dashboardu Closera. Możesz stworzyć maksymalnie 128 grup. Dodając nową grupę nie stosuj polskich znaków oraz spacji (zamiast spacji zalecamy "_"). Nazwa może składac się maksymalnie z 35 znaków i jest unikalna.

  • Grupa tagów musi zawierać przynajmniej jeden tag.

  • Jeden tag może być w wielu grupach.

  • Nazwa grup tagów ma charakter informacyjny.

Sugerowanie użycie grup tagów to

  • Wykorzystanie ich do masowej konfiguracji zdolności doradców.

  • Wykorzystanie ich filtrowaniu raportów.

  • Wykorzystywanie ich jako “kolejek” znanych z tradycyjnych systemów contact center.

Pojedynczy doradca i grupa doradców mogą posiadać wiele tagów i wiele grup tagów jako specjalizacje.

Parametry grup tagów

Aktywuj grupę tagów zaznaczając checkbox "Aktywuj". Grupa tagów nie ma parametrów "Wymagana specjalizacja" (Must/Should) ani priorytetu, stosowane one są tylko na tagach.

Zarządzaj listą grup tagów

Możesz wyszukać grupę na liście wpisując jej nazwę lub użyć dostępne filtry po parametrze lub po tagu dodanym do grupy.

Możesz usunąć grupę z listy, klikając w ikonkę “Usuń”. Usunięcie z listy wymaga dodatkowego zatwierdzenia.

Zarządzaj listą grup tagów, zaznaczając wszystkie lub kilka pozycji na raz i wykonaj akcje:

  • Aktywuj

  • Dodaj lub usuń tag do grupy

  • Ustaw godziny - ustawiając godziny , okreslasz kiedy dana grupa będzie aktywna i będzie brała udział w routingu.

  • Usunięcie z listy (wraz z dodatkowym potwierdzeniem)

Po wykonaniu akcji zapisz zmiany.

Last updated