Closer
Search…
Przewodnik po platformie
Przestrzeń platformy Closer jest podzielona na kilka sekcji, które są dostępne z nagłówka dashboardu.
 • Rozmowy - sekcja zawiera ogólny i szczegółowy podgląd wszystkich rozmów, podstawowe informacje o klientach, akcje i szybki dostęp do kalendarza.
 • Spotkania online - sekcja jest agendą Twoich umówionych spotkań.
 • Sugestie AI - sekcja, gdzie możesz skonfigurować automatyczne sugerowane odpowiedzi na wiadomości klientów.
 • Raporty - sekcja służy do przeglądu w czasie rzeczywistym informacji zarówno o działaniach doradców, botów, oraz do informowania o tym co dzieje się w Closerze.
 • Profil i Ustawienia - w danej sekcji możesz zmieniać swój status dla Rozmówców, stąd masz dostęp do edycji profilu, ustawień firmowych i konfiguracji dostępnych w Closerze funkcji. Dostęp do poszczególnych sekcji zależy od roli i uprawnień użytkownika.
Oprócz wymienionych sekcji w nagłówku są umieszczone:
 • Wyszukiwarka - możliwość wyszukania klienta wpisując pierwsze litery jego imienia lub nazwiska.
 • Metryki SLA - dane sygnalizujące o wydajności doradców. Ustawienia metryk znajdują się
  • Średni czas odpowiedzi na pierwszą wiadomość (min)
  • Ilość klientów czekających w kolejce
  • Ilość otwartych rozmów
 • Pomoc - link do https://support.closer.app/
Last modified 3mo ago
Copy link